Zadzwoń teraz !
+48 505 576 247
KONTAKT

Przymusowe leczenie alkoholowe

Strona główna|Artykuły|Przymusowe leczenie alkoholowe

Alkoholizm wyniszcza nie tylko osobę uzależnioną, ale i jej najbliższych. Często dochodzi do rozkładu życia rodzinnego, pojawia się przemoc fizyczna i psychiczna. Osoba uzależniona zaniedbuje codzienne obowiązki, uchyla się od pracy, często też popada w inne uzależnienia oraz zobowiązania finansowe, których nie jest w stanie spłacić. Co w takiej sytuacji? Jak pomóc osobie uzależnionej?

Z alkoholizmu można wyjść. Często jednak osoby nadużywające alkoholu nie chcą poddać się terapii – nie widzą problemu w piciu i odpowiada im taki stan rzeczy. W sytuacji gdy osoba taka staje się wyjątkowo uciążliwa, a wręcz niebezpieczna, można zgłosić ją na przymusowe leczenie. Nie jest to proste zadanie, ponieważ bez zgody alkoholika ciężko umieścić go w ośrodku i nakłonić do podjęcia leczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pewnych sytuacjach sąd może skierować alkoholika na przymusowe leczenie. Jest to możliwe wtedy, gdy istnieją uzasadnione przesłanki społeczne bądź medyczne. By zapoczątkować ten proces, należy skierować wniosek do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Spraw Alkoholowych. Komisja ta może skierować osobę uzależnioną do biegłego, który wykona badanie, na podstawie którego wyda opinię, czy rzeczywiście istnieją powody, by zastosować środki przymusu. Jeśli biegły uzna, że uzależniony powinien trafić na przymusowe leczenie, komisja (bądź też prokurator) składa stosowny wniosek do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uzależnionej. Oprócz opinii biegłego niezbędne będzie również przedstawienie odpowiedniej dokumentacji, a także zeznań świadków. Mogą to być na przykład notatki z interwencji policyjnych, zeznania świadków przemocy domowej będącej następstwem alkoholizmu, rachunki z izby wytrzeźwień, itp. Na podstawie przedstawionych materiałów i opinii biegłego sąd może podjąć decyzję o przymusowym leczeniu w zakładzie stacjonarnym bądź też niestacjonarnym. Jeśli uzależniony nie zastosuje się do orzeczenia sądu, wówczas może zostać doprowadzony na leczenie przez policję (na wniosek sądu).

2023-03-17T13:55:28+00:00 Lipiec 19th, 2018|
+48 505 576 247